Chinese stadsrecords, Analyseert de emoties van burgers    n

//Chinese stadsrecords, Analyseert de emoties van burgers    n

Chinese stadsrecords, Analyseert de emoties van burgers    n

Een regering in het noordwesten van China past big data toe op de emoties van haar burgers om hun grieven beter te kunnen adresseren, zo meldden lokale media maandag.
Wanneer inwoners van Yinchuan, hoofdstad van de autonome regio Ningxia Hui, bellen met de 24 uur per dag geregelde hotline 12345 van de overheid, melden personeelsleden dat ze tijdens het indienen van hun klacht zachtaardig of emotioneler zijn. Het callcenter verzamelt deze gegevens al meer dan drie maanden, meldde het rapport, waarbij 90.000 datapunten werden geregistreerd.
Van die bellers waren 81.124 “mild”, 5.864 “somber” en 4.885 “geïrriteerd”. Uiteindelijk was een minderheid van 541 burgers zo woedend dat ze werden geregistreerd als “uit de hand.” Een supervisor in het callcenter , Wang Qian, vertelde de door de staat gerunde media-outlet dat het hoge aantal “milde” bellers een indicatie was voor de tevredenheid van bewoners met de hotline.
De meeste steden in China hebben 12345 hotlines waardoor burgers klachten kunnen indienen over hun lokale overheid. In december 2016 publiceerde de standaardisatieadministratie van China een verordening waarin werd bepaald dat de hotlines 24 uur per dag en 7 dagen op 7 opereerden en dat hun operators binnen de 15 seconden een telefoontje konden beantwoorden. Het zei ook dat minstens 95 procent van de oproepen beantwoord moet worden, hoewel een onderzoek eerder dit jaar van 313 dergelijke meldpunten dit voor slechts één op de vijf steden aantrof. In 58 steden nam niemand de telefoon op.

Yinchuan’s cijfers werden verder geanalyseerd per gebied, met de meeste klachten gericht tegen de regering van het Xingqing-district. In dezelfde wijk woonden ook de meest emotioneel gestoorde bellers, die gekwetst waren over lawaai, verloren voorwerpen, vernielingen van huizen, verkeer en hun watervoorziening. Wang zei dat de minder-dan-ideale cijfers van de wijk te wijten waren aan de grote bevolking, wat op zijn beurt weer meer maatschappelijke problemen veroorzaakte.
Voor sommige irriterende stoffen heeft het rapport de gegevens verder afgebroken. Zo waren gedeelde fietsen – bronnen van frustratie in veel Chinese steden omdat ze waardevolle stoepruimte innamen – het onderwerp van bijna 800 klachten, maar slechts één beller was zo boos over de tweewielers dat ze als “uit de hand gelopen” werden beschouwd. ”
Het rapport meldde dat de onderzoekers van het callcenter big data-analyse hadden uitgevoerd op de duizenden klachten, zodat ze meer aandacht zouden kunnen schenken aan de meldingen van “geïrriteerde” of “onbeheerste” burgers. Het concludeerde dat deze aanpak “de overheid kan helpen om te voorkomen dat vreselijke incidenten plaatsvinden en de extreme emoties van de burger effectief te verlichten”.

2017-11-12T02:14:03+00:00

留言